Ведро 12,0 л с кр. цил. без рис. безобод. (2) (48) С-1224Ц/Рб